AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện trở R1 và Rđược mắc song song với nhau, trong đó điện trở R­1=6Ω ;dòng điện mạch chính có cường độ I=1,2A và dòng điện đi qua điện trở R2 có cường độ I2=0,4A. Tính R2.

  • A. \(10\Omega \)
  • B. \(12\Omega \)
  • C. \(15\Omega \)
  • D. \(13\Omega \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \({I_1} = I-{I_2} = 1,2-0,4 = 0,8{\rm{A}}\)

  \(\begin{array}{l}
  {U_1} = {I_1} \times {R_1}\\
   = 0,8 \times 6 = 4,8V\\
   \Rightarrow U = {U_1} = {U_2} = 4,8V
  \end{array}\)

  (Vì R1 // R2)

  \({R_2} = \frac{{{U_2}}}{{{I_2}}} = 12\Omega \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>