AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cho mạch điện có sơ đồ như hình 5.1, trong đó R1=15Ω, R2=10Ω, vôn kế chỉ 12V. Tính số chỉ của ampe kế ở mạch chính.

  • A. 1A 
  • B. 2A 
  • C. 3A 
  • D. 4A 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điện trở tương đương của đoạn mạch là:
   
  \({R_{AB}} = \frac{{{R_1}{R_2}}}{{{R_1} + {R_2}}} = \frac{{15 \times 10}}{{15 + 10}} = 6{\rm{\Omega }}\)
   
  Ta có: \({I_{AB}} = \frac{U}{{{R_{AB}}}} = \frac{{12}}{6} = 2{\rm{A}}\)

  Vậy ampe kế ở mạch chính chỉ 2A

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA