ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong mạch điện có sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ thay đổi như thế nào?

  • A. Tăng
  • B. Không thay đổi.
  • C. Giảm.
  • D.
   Lúc đầu tăng, sau đó giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hiệu điện thế U và điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi  giảm dần điện trở R2 thì cường độ I của mạch điện chính sẽ tăng

  vì ta biết Điện trở tương đương của đợn mạch là \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}\) khi giảm dần điện trở R2  thì điện trở tương đương giảm mà \(I=\frac{U}{R}\) nên cường độ dòng điện tăng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5991

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON