ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A.

  a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

  b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.

  • A. 0,3V; 0,9A
  • B. 0,9V;0,3A
  • C. 3V;9A
  • D. 3V;0,9A
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện trở tương đương của đoạn mạch:

  \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{5.10}{5+10}=\frac{3}{10}\Omega\)

  Suy ra \(I=\frac{U}{R}=\frac{3.3}{10}=0,9A\)

  Hiệu điện thế của đoạn mạch là U=RI= 0,3V

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 5992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1