YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho mạch điện có sơ đồ hình 5.2, trong đó R1=5Ω, R2=10Ω, ampe kế A1 chỉ 0,6A.

  a. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

  b. Tính cường độ dòng điện ở mạch chính.

  • A. 0,3V; 0,9A
  • B. 0,9V;0,3A
  • C. 3V;9A
  • D. 3V;0,9A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện trở tương đương của đoạn mạch:

  \(R_{12}=\frac{R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=\frac{5.10}{5+10}=\frac{3}{10}\Omega\)

  Suy ra \(I=\frac{U}{R}=\frac{3.3}{10}=0,9A\)

  Hiệu điện thế của đoạn mạch là U=RI= 0,3V

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5992

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF