AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho \({\log _2}5 = a;{\log _2}3 = b.\) Biểu diễn \({\log _3}135\) theo a và b.

  • A. \({\log _3}135 = \frac{{a + 3b}}{b}\) ​
  • B. \({\log _3}135 = \frac{{3a + b}}{b}\)  
  • C. \({\log _3}135 = \frac{{3a + b}}{a}\) 
  • D. \({\log _3}135 = \frac{{a + 3b}}{a}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \({\log _3}135 = {\log _3}27 + {\log _3}5 \)

  \(= 3 + \frac{{{{\log }_2}5}}{{{{\log }_2}3}} = 3 + \frac{a}{b}.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA