AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai phương trình đường thẳng \(y=2x-3\) và \(x-y=1\).

  Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng đó là:

  • A. \((4;3)\)
  • B. \((3;4)\)
  • C. \((-3;4)\)
  • D. \((4;-3)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thế \(y=x+1\) vào phương trình đầu tiên, ta có: \(x+1=2x-3\Leftrightarrow x=4\Rightarrow y=3\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>