ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các dung dịch riêng biệt chứa các chất: anilin (1), metylamin (2), glixin (3), axit glutamic (4), axit 2,6- điamino hexanoic (5), H2NCH2COONa (6). Các dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là

  • A. (1), (2).
  • B. (2), (5), (6).
  • C. (2), (5).
  • D. (2), (3), (6).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (2), (5)

  \(C-C-C-C-C-COOH\)

   \(\mid\)                                             \(\mid\)

  \(NH_{2}\)                                 \(NH_{2}\)   

                  ( Lysin)

  (6)

  \(H_{2}N-CH_{2}-COONa\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23742

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Amin, Amino axit, Protein

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON