ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho bốn số nguyên dương, trong đó ba số đầu lập thành một cấp số cộng, ba số sau lập thành cấp số nhân. Biết tổng số hạng đầu và cuối là 37, tổng hai số hạng giữa là 36, tìm bốn số đó.  

  • A. \(b = 15,c = 20,d = 25,a = 12\)
  • B. \(b = 16,c = 20,d = 25,a = 12\)    
  • C. \(b = 15,c = 25,d = 25,a = 12\)
  • D. \(b = 16,c = 20,d = 25,a = 18\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi bốn số đó là \(a,b,c,d\) ta có hệ : \(\left\{ \begin{array}{l}a + d = 37\\c + b = 36\\a + c = 2b\\bd = {c^2}\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a = 37 - d\\c = 36 - b\\d = 73 - 3b\\b(73 - 3b) = {(36 - b)^2}\end{array} \right.\)

  \( \Leftrightarrow b = 16,c = 20,d = 25,a = 12\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP