YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dãy số \({u_n} =  - 3n + 1\) có phải là cấp số cộng không? Nếu phải hãy xác định số công sai?

  • A. \(d =  - 2\)         
  • B. \(d = 3\)
  • C. \(d =  - 3\)
  • D. \(d = 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \({u_{n + 1}} - {u_n} =  - 3(n + 1) + 1 - ( - 3n + 1) =  - 3\) là hằng số

  Suy ra dãy \(({u_n})\) là cấp số cộng với công sai \(d =  - 3\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>