YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dãy số \({u_n} =  - 3n + 1\) có phải là cấp số cộng không? Nếu phải hãy xác định số công sai?

  • A. \(d =  - 2\)         
  • B. \(d = 3\)
  • C. \(d =  - 3\)
  • D. \(d = 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: \({u_{n + 1}} - {u_n} =  - 3(n + 1) + 1 - ( - 3n + 1) =  - 3\) là hằng số

  Suy ra dãy \(({u_n})\) là cấp số cộng với công sai \(d =  - 3\).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 19590

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON