AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy số \({u_n} = \frac{2}{n}\) có phải là cấp số nhân không? Nếu phải hãy xác định số công bội?

  • A. \(q = 3\)
  • B. \(q = \frac{1}{2}\)
  • C. \(q = 4\)
  • D. \(q = \emptyset \)   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(\frac{{{u_{n + 1}}}}{{{u_n}}} = \frac{2}{{n + 1}}:\frac{2}{n} = \frac{n}{{n + 1}}\) phụ thuộc vào \(n\).

  Suy ra dãy \(({u_n})\) không phải là cấp số nhân.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA