YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho dãy số \(({u_n})\) với \({u_n} = {3^{\frac{n}{2} + 1}}.\) Tìm công bội của dãy số (un). 

  • A. \(q = \frac{3}{2}\)
  • B. \(q = \sqrt 3 \)
  • C. \(q = \frac{1}{2}\)
  • D. \(q = 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\frac{{{u_{n + 1}}}}{{{u_n}}} = \frac{{{3^{\frac{{n + 1}}{2} + 1}}}}{{{3^{\frac{n}{2} + 1}}}} = \sqrt 3 \,\,,\forall n \in {N*} \Rightarrow \)Dãy số là cấp số nhân với \({u_1} = 3\sqrt 3 ;q = \sqrt 3 \).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>