AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy số có 4 số hạng đầu là: \( - 1,3,19,53\). Hãy tìm một quy luật của dãy số trên và viết số hạng thứ 10 của dãy với quy luật vừa tìm. 

  • A. \({u_{10}} = 97\)
  • B. \({u_{10}} = 71\)
  • C. \({u_{10}} = 1414\)
  • D. \({u_{10}} = 971\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét dãy \(({u_n})\) có dạng: \({u_n} = a{n^3} + b{n^2} + cn + d\)

  Ta có hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}a + b + c + d =  - 1\\8a + 4b + 2c + d = 3\\27a + 9b + 3c + d = 19\\64a + 16b + 4c + d = 53\end{array} \right.\)

  Giải hệ trên ta tìm được: \(a = 1,b = 0,c =  - 3,d = 1\)

  \( \Rightarrow {u_n} = {n^3} - 3n + 1\) là một quy luật .

  Số hạng thứ 10: \({u_{10}} = 971\).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA