YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng \( - 9\) và tổng các bình phương của chúng bằng 29.

  • A. \(1;2;3\)
  • B. \( - 4; - 3; - 2\)
  • C. \( - 2; - 1;0\)
  • D. \( - 3; - 2; - 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi ba số hạng của CSC là \(a - 2x;a;a + 2x\) với \(d = 2x\)

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}a - 2x + a + a + 2x =  - 9\\{(a - 2x)^2} + {a^2} + {(a + 2x)^2} = 29\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a =  - 3\\x =  \pm \frac{1}{2}\end{array} \right.\).

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>