AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chiếu ánh sáng trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được ánh sáng.....

  • A. màu xanh
  • B. màu đỏ
  • C. màu lục
  • D. màu chàm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiếu ánh sáng màu trắng qua một tấm lọc màu đỏ ta sẽ được ánh sáng màu đỏ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>