YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điều nào sau đây là đúng khi nói về ảnh cho bởi thấu kính phân kì? 

  • A. Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. 
  • B. Vật đặt trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
  • C. Vật đặt ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật. 
  • D. Tất cả mọi trường hợp vật đặt trước thấu kính phân kì đều cho ảnh ảo, cùng chiều, bé hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đối với thấu kính phân kì, vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính đều cho ta một ảnh ảo.

  → Đáp án D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 132330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON