YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

  • A. CO2 
  • B. SO2 
  • C. N2 
  • D. O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SO2 là thành phần chính gây ra mưa axit

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7393

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON