ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sử dụng chất thử nào để phân biệt hai chất rắn màu trắng : CaO và P2O5

  • A. Dung dịch phenolphtalein
  • B. Giấy quỳ ẩm
  • C. Dung dịch axit clohiđric
  • D. A , B và C đèu đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. Dung dịch Phenolphtalein là chất chỉ thị màu, trong môi trường bazơ dung dịch chuyển sang màu hồng; trong dung dịch axit thì không có màu.

  CaO tan trong nước tạo dung dịch bazơ ⇒ Dung dịch có màu hồng

  P2O5 tan trong nước tạo dung dịch axit ⇒ Dung dịch không màu

  B. Giấy quỳ tím hóa xanh trong môi trường bazơ; hóa đỏ trong môi trường axit

  C. Dung dịch HCl 

  CaO + HCl → CaCl2 + H2O ( Hiện tượng đá vôi tan dần)

  P2O5 + HCl → Không xảy ra phản ứng

  ⇒ Có thể sử dụng cả 3 cách để nhận biết

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON