ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để nhận biết 3 khí không màu : SO2 , O2 , H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng

  • A. Giấy quỳ tím ẩm
  • B. Giấy quỳ tím ẩm và dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ
  • C. Than hồng trên que đóm
  • D. Dẫn các khí vào nước vôi trong
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bước 1: Giấy quỳ tím ẩm thì nhận biết được SO2 do SO2 tan trong nước tạo dung dịch axit làm quỳ hóa đỏ

  Bước 2: Dùng que đóm cháy dở còn tàn đỏ nhận biết được khí O2 vì Oxi là chất duy trì sự sống và sự cháy nên sẽ quan sát được hiện tượng là tàn đóm bùng cháy

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 7392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1