YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu thơ "Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia" có sử dụng phép lặp cú pháp. Cấu trúc được lặp lại của các vế trong câu là gì?

  • A. Hai vế: "cát vàng cồn nọ" và "bụi hồng dặm kia" cùng có cấu trúc là một kết cấu chủ - vị - bổ ngữ, trong đó chủ ngữ là một danh từ (cát; bụi), vị ngữ là tính từ (vàng; hồng), bổ ngữ (cồn nọ; dặm kia).
  • B. Hai vế: "cát vàng cồn nọ" và "bụi hồng dặm kia" cùng có cấu trúc là một kết cấu chủ - vị, trong đó chủ ngữ là một cụm danh từ gồm một danh từ chỉ vật và một tính từ chỉ màu; vị ngữ là một cụm danh từ gồm danh từ chỉ vật và đại từ chỉ định.
  • C. Hai vế: "cát vàng cồn nọ" và "bụi hồng dặm kia" cùng có cấu trúc là một cụm danh từ, trong đó gồm danh từ chính và thành phần phụ chỉ địa điểm.
  • D. Hai vế: "cát vàng cồn nọ" và "bụi hồng dặm kia" cùng có cấu trúc là một cụm tính từ, trong đó có một tính từ làm trung tâm (vàng; hồng) và các thành phần phụ bổ sung ý nghĩa cho tính từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 864

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON