ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong câu thơ: "Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân - Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung" (Nguyễn Du), tác giả sử dụng phép tu từ ngữ pháp nào?

  • A. Lặp cú pháp giữa cụm danh từ ở câu một với cụm danh từ ở câu hai.
  • B. Lặp cú pháp giữa câu một và câu hai.
  • C. Lặp cú pháp giữa hai cụm danh từ trong câu thơ thứ hai.
  • D. Lặp cú pháp giữa cụm động từ ở câu một và cụm động từ ở câu hai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON