YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong câu thơ: "Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân - Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung" (Nguyễn Du), tác giả sử dụng phép tu từ ngữ pháp nào?

  • A. Lặp cú pháp giữa cụm danh từ ở câu một với cụm danh từ ở câu hai.
  • B. Lặp cú pháp giữa câu một và câu hai.
  • C. Lặp cú pháp giữa hai cụm danh từ trong câu thơ thứ hai.
  • D. Lặp cú pháp giữa cụm động từ ở câu một và cụm động từ ở câu hai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 866

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON