ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = 1. Sau 2 thế hệ tự phối thì cấu trúc di truyền của quần thể sẽ là

  • A. 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = 1       
  • B. 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = 1.
  • C. 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = 1.      
  • D. 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = 1.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28077

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF