ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp của Bắc Trung Bộ lần lượt từ Bắc xuống Nam là: 

  • A. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Vinh và Huế.
  • B. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng.
  • C. Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh, Huế. 
  • D. Thanh Hóa, Bỉm Sơn, Đồng Hới, Huế.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Căn cứ vào Âtlat Địa lí Việt Nam trang 27, ta thấy các trung tâm công nghiệp của Bắc Trung Bộ lần lượt từ Bắc xuống Nam là Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Vinh và Huế. Tất cả các trung tâm công nghiệp ở Bắc Trung Bộ đều cò quy mô nhỏ với giá trị sản xuất công nghiệp dưới 9 nghìn tỉ đồng.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 142959

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1