ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 18, vè hiện trạng sử dụng, loại dất chiếm phần lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ là 

  • A. Đất phi nông nghiệp
  • B. Đất lâm nghiệp có rừng
  • C. Đất trồng cây công nghiệp lâu năm 
  • D. Đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án: B

  Giải thích: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 18, về hiện trạng sử dụng, loại đất chiếm phần lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ là đất lâm nghiệp có rừng, tiếp đến là đất trồng cây lương thực – thực phẩm – cây hàng năm,…. Bắc Trung Bộ là vùng có diện tích rừng tự nhiên lớn thứ 2 ở nước ta, sau vùng Tây Nguyên.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 142957

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1