ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về hoạt động công nghiệp của Bắc Trung Bộ?

  1) Có nhiều hạn chế về điều kiện cơ sở hạ tầng và kĩ thuật.

  2) Cơ cấu công nghiệp chưa thật định hình.

  3) Cơ sở năng lượng (điện) là ưu tiên trong phát triển công nghiệp của vùng.

  4) Các khoáng sản crômit, thiếc đã được khai thác ở quy mô lớn. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Hạn chế trong phát triển công nghiệp của BTB là:

  - Điều kiện kĩ thuật lạc hậu, giao thông vận tải và thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế ⇒ Nhận xét 1 đúng.

  - Cơ sở năng lượng (điện) là ưu tiên trong phát triển công nghiệp của vùng tầng hạn chế ⇒ Nhận xét 3 đúng.

  - Công nghiệp của vùng chưa thật định hình, mới hình thành những trung tâm công nghiệp quy mô nhỏ hoặc vừa ⇒ Nhận xét 2 đúng.

  - Nhiều tài nguyên khoáng sản vẫn còn ở dạng tiềm năng hoặc chưa được khai thác triệt để ⇒ Nhận xét 4: Các khoáng sản crômit, thiếc đã được khai thác ở quy mô lớn chưa đúng.

  Như vậy, có 3 nhận xét đúng: 1,2, 3.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 142963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1