ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Phương hướng phát triển công nghiệp ở Bắc Trung Bộ là 

  • A. Đẩy mạnh khai thác các tiềm năng khoáng sản của vùng.
  • B. Xây dựng các cảng nước sâu để nhập khẩu nguyên liệu, xuất khẩu hàng hóa.
  • C. Tăng cường nguồn nhân lực có trình độ cho vùng. 
  • D. Xây dựng kết cấu hạ tầng nhất là cơ sở năng lượng, hệ thống giao thông.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Bắc Trung Bộ còn nhiều hạn chế về giao thông vận tải và thông tin liên lạc. Mặt khác, vùng có nhiều tiềm năng về năng lượng (thủy điện và than). Vì vậy, việc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và phát huy thế mạnh cơ sở năng lượng của vùng sẽ thu hút đầu tư, tạo tiền đề cho phát triển công nghiệp của vùng.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 142960

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1