YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Các máy tính và mạng máy tính kết nối vào Internet một cách tự nguyện thông qua một giao thức chung. Giao thức đó là?

  • A. TCP
  • B. IP
  • C. ISP
  • D. TCP/IP

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  TCP/IP

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON