YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các máy tính và mạng máy tính kết nối vào Internet một cách tự nguyện thông qua một giao thức chung. Giao thức đó là?

  • A. TCP
  • B. IP
  • C. ISP
  • D. TCP/IP

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  TCP/IP

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6158

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON