YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Internet là?

  • A. mạng kết nối các máy tính ở quy mô một nước
  • B. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một huyện
  • C. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô một tỉnh
  • D. mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô toàn cầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Internet là mạng kết nối hàng triệu máy tính ở quy mô toàn cầu

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 6157

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF