YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thư điện tử là?

  • A. Dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên máy tính thông qua các hộp thư điện tử
  • B. Dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính
  • C. Các hộp thư điện tử
  • D. Dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON