AMBIENT
 • Các câu văn gạch chân trong đoạn trích trên liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào? Phân tích vai trò của từ “Họ” trong các câu văn đó.

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Xác định các phép liên kết và vai trò của từ “Họ” ở các câu văn gạch chân:
   • Phép liên kết: Phép thế, phép lặp
   • Tác dụng: Từ “Họ” thứ nhất thay thế cho “Các ẩn sĩ hiện đại” ở câu trước, rút ngắn độ dài văn bản. Từ “Họ” ở câu 2 lặp lại câu trước, tạo ra sự liên kết câu chặt chẽ;
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>