RANDOM
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào có chức năng nối từ điểm trung tính của nguồn đến điểm trung tính của tải ?

  • A. Dây pha
  • B. Dây trung tính
  • C. Điện áp dây
  • D. Điện áp pha

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Vì :

  • Dây pha:  Nối điểm đầu của nguồn (A,B,C) đến các tải

  • Dây trung tính: Nối từ điểm trung tính của nguồn đến điểm trung tính của tải 

  • Điện áp dây: Điện áp giữa 2 dây pha.(Ud)

  • Điện áp pha: Điện áp giữa điểm đầu và điểm cuối một pha.(Up)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA