AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha cần phải dùng thiết bị điện nào sau đây?

  • A. máy biến áp xoay chiều ba pha 
  • B. máy phát điện xoay chiều ba pha 
  • C. động cơ điện xoay chiều ba pha 
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  • Để tạo ra dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>