YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ưu điểm nào sau đây là của mạch điện ba pha bốn dây?

  • A. Tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau.
  • B. Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn giữ được bình thường, không vượt quá giá trị định mức
  • C. Cả A và B
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây.

  • Tạo ra 2 trị số điện áp khác nhau.

  • Điện áp pha trên các tải hầu như vẫn giữ được bình thường, không vượt quá giá trị định mức

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>