YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết hiệu điện thế \(U_{{MN}} = 3 V\). Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

  • A. \(V_M = 3 V\). 
  • B. \(V_N = 3 V\).
  • C. \(V_M - V_N = 3 V\).          
  • D. \(V_N - V_M = 3 V\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(V_M - V_N = 3 V\)

  ⇒ Đáp án C.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON