YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biết hiệu điện thế \(U_{{MN}} = 3 V\). Hỏi đẳng thức nào sau đây chắc chắn đúng ?

  • A. \(V_M = 3 V\). 
  • B. \(V_N = 3 V\).
  • C. \(V_M - V_N = 3 V\).          
  • D. \(V_N - V_M = 3 V\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(V_M - V_N = 3 V\)

  ⇒ Đáp án C.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON