YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

  • A.  \(V_M = 42 V\).   
  • B.  \(V_M = 48 V\).   
  • C.  \(V_M = 70 V\).   
  • D.  \(V_M = 72 V\).   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  {U_o} = E{d_o} = 120V\\
   \Rightarrow {d_o} = 1cm.
  \end{array}\)

  \(U = Ed\) với \(d = 0,6 cm\).

  \(\frac{U}{U_{o}}=\frac{0,6}{1}\Rightarrow U = 0,6U_0 = 72 V\). 

  Vậy \(V_M = 72 V\).   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF