YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

  • A.  \(V_M = 42 V\).   
  • B.  \(V_M = 48 V\).   
  • C.  \(V_M = 70 V\).   
  • D.  \(V_M = 72 V\).   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  \(\begin{array}{l}
  {U_o} = E{d_o} = 120V\\
   \Rightarrow {d_o} = 1cm.
  \end{array}\)

  \(U = Ed\) với \(d = 0,6 cm\).

  \(\frac{U}{U_{o}}=\frac{0,6}{1}\Rightarrow U = 0,6U_0 = 72 V\). 

  Vậy \(V_M = 72 V\).   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7272

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON