AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ba điểm A, B, C tạo thành một tâm giác vuông tại C với AC = 3 cm, BC = 4 cm nằm trong một điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E song song với AB, hướng từ A đến B và có độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, C là: 

  • A. UAC = 150 V   
  • B. UAC = 90 V     
  • C. UAC = 200 V     
  • D. UAC = 250 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi H là hình chiếu của C xuống cạnh AB, tức CH là đường cao kẻ từ đỉnh C của tam giác vuông CAB

  Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C là:

  \({U_{AC}} = E.d = E.AH\) 

  Xét hai tam giác AHC và ACB đồng dạng, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{AH}}{{AC}} = \frac{{AC}}{{AB}}\\
   \to AH = \frac{{A{C^2}}}{{AB}} = 1,8cm
  \end{array}\)

  trong đó: \(AC = 3cm;AB = \sqrt {A{C^2} + B{C^2}}  = 5cm\) 

  \( \Rightarrow {U_{AC}} = E.AH = 5000.0,018 = 90V\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>