YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ba điểm A, B, C tạo thành một tâm giác vuông tại C với AC = 3 cm, BC = 4 cm nằm trong một điện trường đều. Vec tơ cường độ điện trường E song song với AB, hướng từ A đến B và có độ lớn E = 5000 V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm A, C là: 

  • A. UAC = 150 V   
  • B. UAC = 90 V     
  • C. UAC = 200 V     
  • D. UAC = 250 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi H là hình chiếu của C xuống cạnh AB, tức CH là đường cao kẻ từ đỉnh C của tam giác vuông CAB

  Hiệu điện thế giữa hai điểm A và C là:

  \({U_{AC}} = E.d = E.AH\) 

  Xét hai tam giác AHC và ACB đồng dạng, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{AH}}{{AC}} = \frac{{AC}}{{AB}}\\
   \to AH = \frac{{A{C^2}}}{{AB}} = 1,8cm
  \end{array}\)

  trong đó: \(AC = 3cm;AB = \sqrt {A{C^2} + B{C^2}}  = 5cm\) 

  \( \Rightarrow {U_{AC}} = E.AH = 5000.0,018 = 90V\) 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41116

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON