YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000 V/m2. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là 

  • A. 500 V.                   
  • B. 1000 V.
  • C. 2000 V.                        
  • D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  U = Ed = 1000.2 = 2000V 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 41110

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON