AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là 

  • A. 8 V.                    
  • B. 10 V.             
  • C. 15 V.        
  • D. 22,5 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  E = \frac{{{U_1}}}{{{d_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{d_2}}}\\
   \Rightarrow {U_2} = {U_1}\frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\\
   = 10.\frac{6}{4} = 15V
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA