YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4 cm có hiệu điện thế 10 V, giữa hai điểm cách nhau 6 cm có hiệu điện thế là 

  • A. 8 V.                    
  • B. 10 V.             
  • C. 15 V.        
  • D. 22,5 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l}
  E = \frac{{{U_1}}}{{{d_1}}} = \frac{{{U_2}}}{{{d_2}}}\\
   \Rightarrow {U_2} = {U_1}\frac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\\
   = 10.\frac{6}{4} = 15V
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON