AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong một điện trường đều, điểm A cách điểm B 1m, cách điểm C 2 m. Nếu UAB = 10 V thì UAC bằng 

  • A. 20 V.                
  • B. 40 V.
  • C. 5 V.                       
  • D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chưa rõ 3 điểm A, B, C có cùng nằm trên 1 đường sức điện không nên chưa đủ dữ kiện để tính UAC.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>