YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong một điện trường đều, điểm A cách điểm B 1m, cách điểm C 2 m. Nếu UAB = 10 V thì UAC bằng 

  • A. 20 V.                
  • B. 40 V.
  • C. 5 V.                       
  • D. chưa đủ dữ kiện để xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Chưa rõ 3 điểm A, B, C có cùng nằm trên 1 đường sức điện không nên chưa đủ dữ kiện để tính UAC.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41112

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON