YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi một điện tích q = -2C di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì lực điện sinh công -6 J. Hỏi hiệu điện thế \(U_{{MN}}\) có giá trị nào sau đây ?

  • A. +12 V. 
  • B. -12 V.
  • C. +3 V.
  • D. -3 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng công thức tính hiệu điện thế của một điện tích q di chuyển từ điểm M đến điểm N trong điện trường.

  Ta có:

  \({U_{MN}} = \frac{{{A_{MN}}}}{q} =  - \frac{6}{{ - 2}} = 3V\)

  ⇒ Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF