YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ :

  • A. Chuyển động dọc theo một đường sức điện.
  • B. Chuyển động từ một điểmcó điện thế cao xuống điểm có điện thế thấp.
  • C. Chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.
  • D. Đứng yên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thả một êlectron không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì, êlectron sẽ chuyển động từ điểm có điện thế thấp lên điểm có điện thế cao.

  ⇒ Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7271

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF