YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế \(U_{MN} = 50 V\).

  • A. \(-8.10^{-18}J.\)
  • B. \(-6.10^{-18}J.\)
  • C. \(-4.10^{-18}J.\)
  • D. \(-8.10^{-16}J.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức:
  \(\begin{array}{l}
  A = q.{U_{MN}}\\
   =  - 1,{6.10^{ - 19}}.50 =  - {8.10^{ - 18}}J.
  \end{array}\) 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 7273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON