YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính công mà lực điện tác dụng lên một êlectron sinh ra khi nó chuyển động từ điểm M đến điểm N. Biết hiệu điện thế \(U_{MN} = 50 V\).

  • A. \(-8.10^{-18}J.\)
  • B. \(-6.10^{-18}J.\)
  • C. \(-4.10^{-18}J.\)
  • D. \(-8.10^{-16}J.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng công thức:
  \(\begin{array}{l}
  A = q.{U_{MN}}\\
   =  - 1,{6.10^{ - 19}}.50 =  - {8.10^{ - 18}}J.
  \end{array}\) 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7273

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON