AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết ba lọ hóa chất mất nhãn chứa các dung dịch benzen; rượu etylic; axit axetic. (Viết phương trình phản ứng nếu có)

  Lời giải tham khảo:

  - Lấy mỗi hóa chất một ít nhỏ lên các mẩu quỳ tím, quỳ tím hóa đỏ là dung dịch axit axetic, quỳ tím không dổi màu là rượu etylic và benzen.         

  -  Cho hai chất còn lại tác dụng với Na, chất nào tác dụng làm Na tan, giải phóng khí là rượu etylic, còn lại là benzen.                                                

  2C2H5OH    +   2Na   →  2C2H5ONa  +  H2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA