AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình hoá học biểu diễn chuỗi biến hoá sau:(kèm điều kiện phản ứng nếu có):  Rượu etylic → Axit axetic → axetatkali → Etyl axetat → Axetat natri.

  Lời giải tham khảo:

  1. C2H5OH + O2 →   CH3COOH + H2O  (men giấm)

  2. CH3COOH  + KOH →  CH3COOK + H2­O

  3. CH3COOH  +  C2H5OH  →  CH3COOC2H5   + H2O     (đk: H2SO4, to)

  4. CH3COOC2H5 + NaOH →  CH3COONa  + C2H5OH.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>