AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a) Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm.

  b) Áp dụng: Một bàn là có điện trở 500ω được mắc vào mạng điện trong nhà có hiệu điện thế U = 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua bàn là khi nó hoạt động bình thường.

  Lời giải tham khảo:

  a/ Định luật Ôm:

  Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây 

  - Hệ thức: \(I = \frac{U}{R}\)  

  Trong đó: I - Cường độ dòng điện (A)

  U - Hiệu điện thế (V)

  R - điện trở của dây dẫn (ω)

  b/ Mạch điện trong nhà có U = 220V  

  Áp dụng định luật Ôm ta có:

  \(I = \frac{U}{R} = \frac{{220}}{{500}} = 0,44A\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>