Trắc nghiệm Định luật Jun - Len-Xơ - Vật lý 9

5 trắc nghiệm 5 bài tập SGK 1 hỏi đáp

Dưới đây là bài kiểm tra Trắc nghiệm về Định luật Jun  - Len-Xơ sẽ giúp các em cũng cố nội dung bài học và rèn luyện giải kĩ năng giải bài tập về Định luật Jun  - Len-Xơ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):