ai đó giúp mình với

bởi Nguyễn Nghĩa ngày 11/03/2018

Cho tam giác ABC vuông tại A. Điểm E di động giữa A và B. Qua B vẽ hai đường thẳng vuông góc với tia CE tại D và cắt tia CA tại H . Chứng minh: khi E di động giữa A và B thì BA.BE+CD.CE không đổi

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

 • mình ghi nhầm đề qua B kẻ một đg thẳng chứ không phải hai đg thẳng

  bởi Nguyễn Nghĩa ngày 11/03/2018
  Like (1)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Ai giúp em bài này với ạ

  Chia 18 vật có khối lượng 20162 ; 20152 ; 20142 ; ... ; 19992 gam thành 3 nhóm có khối lượng bằng nhau ( không được chia nhỏ các vật đó )

 • Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Dây cung MN vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O). Trên tia NM lấy điểm K nằm ngoài đường tròn ( M nằm giữa N và K), AK cắt đường tròn tại C, CB cắt MN tại D. Chứng minh rằng:

  a/ Tứ giác ACDI nội tiếp đường tròn. Xác định đường kính và tâm của đường tròn đó.

  b/ AB.DI = AC.BD

  c/ AD cắt đường tròn tại E. Từ điểm C kẻ đường thẳng vuông góc với AE cắt EI tại F. Chứng minh ECF là tam giác cân.

 • Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và điểm I là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác đó. Các điểm  A’,  B’, C’ lần lượt là giao điểm củ AI, BI, CI với (O). Trên cung AC của (O) không chứa đỉnh B, lấy điểm D bất kì. Gọi E là giao điểm của DC’ với AA’. Gọi F là giao điểm của DA’ với CC’. Chứng minh rằng:

  1. Điểm I là trực tâm của tam giác A’B’C’
  2. Tứ giác DEIF nội tiếp 1 đường tròn
  3. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác DEF luôn thuộc một đường thẳng cố định.
 • Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn b^2+c^2 \leqslant a^2

  Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức

  P=\frac{1}{a^2}\left(b^2+c^2\right)+a^2\left(\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)

 • Toán hình

  bởi Ngô Vân ngày 06/02/2018 |   1 Trả lời

  Cho tam giác ABC vuông ở A, có cạnh BC cố định . Điểm I là giao điểm của 3 đường phân giác trong. Tìm tập hợp các điểm I khi A di động , góc BIC bằng bao nhiêu 

 • hai vòi nước cùng chảy vào một bể thì sau 4h48p thì đầy nc . Biết mỗi giờ lượng nước ở vòi 1 chảy bằng 3/2 của lượng nước vòi 2 chảy đc.hỏi nếu chảy riêng thì sau bao lâu sễ đầy bình???