Nguyễn Nghĩa's Profile

Nguyễn Nghĩa

Nguyễn Nghĩa

20/04/2003

THCS-THPT Đăng Khoa

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (2)

Hoạt động gần đây (13)

 • Nguyễn Nghĩa đã đặt câu hỏi: giúp mình làm với Cách đây 2 ngày

  Tính khối lượng của 0,3 mol nguyên tố magie, biết magie có 3 đồng vị: 78,99% 1224Mg; 10% 1225Mg; 11,01% 1226Mg

 • Nguyễn Nghĩa đã đặt câu hỏi: giúp mình làm với Cách đây 2 ngày

  Tính khối lượng của 0,3 mol nguyên tố magie, biết magie có 3 đồng vị: 78,99% 1224Mg; 10% 1225Mg; 11,01% 1226Mg

 • Nguyễn Nghĩa đã đặt câu hỏi: giúp mình làm với Cách đây 2 ngày

  Tính khối lượng của 0,3 mol nguyên tố magie, biết magie có 3 đồng vị: 78,99% 1224Mg; 10% 1225Mg; 11,01% 1226Mg

 • Nguyễn Nghĩa đã đặt câu hỏi: lóp 9 hãy lập dàn ý Cách đây 3 tháng

  Lập dàn ý về câu ca dao " Công cha như núi Thái Sơn- Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra "

 • Nguyễn Nghĩa đã kết bạn Trường Xuân Lê Cách đây 3 tháng