Đố vui bài toán dãy tỉ số bằng nhau

Đố vui bài toán dãy tỉ số bằng nhau

bởi bach hao ngày 10/10/2017

Có 10 chiếc máy gặt, làm việc trong 10 giờ thì gặt xong lúa trên một cánh đồng có diện tích 10 hecta. Với với 25 máy gặt cùng loại, phải mất bao nhiêu giờ mới gặt xong lúa trên một cánh đồng có diện tích 25 hecta?

Theo dõi (0)

Câu trả lời (1)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • Giải giúp mình câu này với !!!

  Hai bạn Thông và Minh ra cửa hàng mua vở. Minh mua 10 quyển vở và Thông mua 8 quyển vở, vì vậy Minh phải trả một số tiền nhiều hơn thông là 9 ngàn đồng. Tính xem mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền?

 • Help meee! giúp em câu này với ạ

  Bạn Tuấn lấy 10 mảnh bìa có kích thước như nhau. Trên mỗi mảnh bìa Tuấn ghi một trong các số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Tuấn đem ghép hai mảnh bìa với nhau để tạo thành các số có hai chữ số và Tuấn rất thích thú khi ngẫu nhiên có được năm số tỉ lệ với 1 : 2 : 3 : 4 : 5. Tuấn đem khoe với bạn Anh. Thừa lúc Tuấn sơ ý, Anh tinh nghịch dấu bớt mảnh bìa có ghi số 0 và nói đùa là Tuấn đã ghép sai. Suy nghĩa một chút, Tuấn xếp lại các mảnh bìa và thật tài tình lại được năm số mới cũng tỉ lệ với 1 : 2 : 3 : 4 : 5.

  Hai cả hai lần Tuấn đã xếp như thế nào?

   

 • Bài này các bạn ra bao nhiêu???

  Tìm x:

  \(\frac{{x - 3}}{{5 - x}} = \frac{5}{7}\)

 • Mn chứng minh giúp mình câu này với. thks mn nhiều ạ

  Cho \(\frac{{a + b}}{{a - b}} = \frac{{c + a}}{{c - a}}\), chứng minh rằng \(a^2=bc\)

   

 • Bạn nào rảnh làm bài này rồi mình dò đáp án nhé :D

  Tìm x, y biết \(\frac{{{x^2}}}{9} = \frac{{{y^2}}}{{16}}\)  và \({x^2} + {y^2} = 100\)

   

 • Bạn nào giải giúp mình bài này với...Ở trên lớp cô giảng sao mình quên mất tiu rồi

  Hai bạn Thông và Minh ra cửa hàng mua vở. Minh mua 10 quyển vở và Thông mua 8 quyển vở, vì vậy Minh phải trả một số tiền nhiều hơn Thông là 9 ngàn đồng. Hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền?