chứng minh

chứng minh

bởi Ha Ye ngày 12/10/2017

cho hình trụ có 2 đáy là 2 đường tròn (O) và(O') bán kính R. AB và CD lần lượt là 2 dây cung song song của hai đường tròn đáy và cùng bằng R căn 2. MẶt phẳng (ABCD) không song song hay chứa OO'. CMR ABCD là hình chữ nhật

Theo dõi (0)

Câu trả lời (0)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Các câu hỏi có liên quan

 • 1. Một nhà sản xuất muốn làm một chiếc hộp dạng hình hộp chữ nhật không nắp có đáy là hình vuông và tổng diện tích các mặt là 108dm^2. xác định h sao cho thể tích của chiếc hộp là lớn nhất.

  2. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc BCD= 120độ, AA'= 7a/2. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC và BD. thình theo a thể tich khối hộp ABCD.A'B'C'D'.

  Cảm ơn!

 • Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh 2 căn 2 SA vuông góc với đáy SA=3 căn 3. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với SC cắt SB,SC,SD lần lượt tại M,N,P. Tính bán kinh mặt cầu ngoại tiến khối C.MNP

 • giúp em với

  bởi Nguyễn Trung Hữu ngày 17/10/2017 |   1 Trả lời

  Cho a>b>1 tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P={log_(a/b)}^2(a^2)+3{log_b}(a/b)

   

 • toán học lớp 12

  bởi Tuyết Tình ngày 16/10/2017 |   1 Trả lời

   bài 1:tìm m để  y= x^3-(3m+1)x^2+(m^2+3m+2)x+3 có điểm cực tiểu và cực đại nằm về hai phía của trục tung 

  bài 2:cho y=(x^3)/3-mx^2-x+m.gọi A(x1;y1) ,B(x2;y2) là tọa độ 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số thì tỉ số (y1-y2)/(x1-x2) bằng bao nhiêu

   

 • bởi lê cường ngày 16/10/2017 |   0 Trả lời

  Ý=-x4+8x2+2
 • bởi lê cường ngày 16/10/2017 |   0 Trả lời

  Tìm cực trị của h/s Ý=-2x3+3x2+36x+10