ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập C7 trang 52 SGK Vật lý 9

Giải bài C8 tr 52 sách GK Lý lớp 9

Hãy viết công thức tính điện năng sử dụng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Công thức tính điện năng sử dụng: A = P.t

 

-- Mod Vật Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập C7 trang 52 SGK Vật lý 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1